Linia czasu

Gmach Koszar Górnych przeznaczony na potrzeby szkoły

1 czerwca 1995

Gmach Koszar Górnych przeznaczony na potrzeby szkoły

W czerwcu 1995 roku decyzją Rady Miejskiej gmach Górnych Koszar został przeznaczony na potrzeby uczelni wyższej.

Zobacz więcej

Rozmowy tarnowskich samorządowców z Rektorem UJ

2 listopada 1995

Rozmowy tarnowskich samorządowców z Rektorem UJ

Listopad 1995 r. Prezydent Roman Ciepiela i Wojewoda Tarnowski Wiesław Woda spotkali się z Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Aleksandrem Kojem. Rozmowy dotyczyły doboru kadry dydaktycznej i programu studiów oraz koordynacji współpracy z uczelniami akademickimi w Krakowie.

Zobacz więcej

Powołanie pełnomocników ds. utworzenia uczelni

1 stycznia 1996

Powołanie pełnomocników ds. utworzenia uczelni

1 stycznia 1996 r. Zarząd Miasta powołał na pełnomocnika ds. utworzenia w Tarnowie uczelni wyższej mgr. Romana Żoka. Z kolei Rektor UJ prof. Aleksander Koj i Wojewoda Tarnowski Wiesław Woda powołali na wspólnego pełnomocnika do spraw uczelni prof. Adama Juszkiewicza

Zobacz więcej

Tarnów University College feasibility study

1 lutego 1996

Tarnów University College feasibility study

Uniwersytet Jagielloński wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą, władzami województwa tarnowskiego oraz władzami samorządowymi Tarnowa zgłosił do programu "Tempus" projekt rocznego grantu "Tarnów University College - feasibility study". Koordynatorem projektu został prof. Adam Juszkiewicz, partnerami w realizacji zostało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz zagraniczne ośrodki uniwersyteckie m.in. Uniwersytet Paryski, Uniwersytet w Bari oraz...

Zobacz więcej

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania gmachu i terenu dla potrzeb uczelni

8 czerwca 1996

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania gmachu i terenu dla potrzeb uczelni

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania gmachu i terenu dla potrzeb uczelni. Pierwszą nagrodę w konkursie na koncepcję zagospodarowania tzw. górnych koszar zdobył zespół krakowskiego oddziału SARP: Małgorzata i Marcin Włodarczykowie, Janusz Sepioł, Katarzyna Oleksińska i Wojciech Piektun. Studio Architektoniczne Archecon z Krakowa wykonało studium historyczno-architektoniczne. Pracami kierował prof. Andrzej Kadłuczka....

Zobacz więcej

Zapadła decyzja o remoncie koszar

8 września 1996

Zapadła decyzja o remoncie koszar

Władze Miasta Tarnowa podjęły decyzję o remoncie tzw. górnych koszar. Niezbędne do przeprowadzenia remontu fundusze zostały przekazane z kasy miejskiej i Skarbu Państwa.

Zobacz więcej

Sejmik Województwa Tarnowskiego popiera ideę utworzenia w Tarnowie uczelni

4 grudnia 1996

Sejmik Województwa Tarnowskiego popiera ideę utworzenia w Tarnowie uczelni

4 grudnia 1996 r. Sejmik Samorządowy Województwa Tarnowskiego podjął uchwałę w której poparł ideę utworzenia w Tarnowie uczelni wyższej kształcącej na poziomie studiów licencjackich i inżynierskich.

Zobacz więcej

Samorządowcy lokalni wyrażają wolę powołania WSZ w Tarnowie

10 lipca 1997

Samorządowcy lokalni wyrażają wolę powołania WSZ w Tarnowie

10 lipca 1997 r. Rada Miasta Tarnowa wspólnie z wojewodą Tarnowskim wyraziła wolę powołania w Tarnowie Wyższej Szkoły Zawodowej. Gmina Miasta Tarnowa zadeklarowała wsparcie finansowe przy powstaniu szkoły i po jej utworzeniu.

Zobacz więcej

Pozytywna opinia Komisji Akredytacyjnej

1 kwietnia 1998

Pozytywna opinia Komisji Akredytacyjnej

W kwietniu 1998 r. Przedstawiciele Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego złożyli wizytę w Tarnowie. Pozytywnie oceniono warunki, jakie Miasto stworzyło dla przyszłej uczelni wyższej.

Zobacz więcej

Powołano Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie

19 maja 1998

Powołano Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie

19 maja 1998 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie o powołaniu z dniem 1 lipca 1998 r. Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, pierwszej uczelni tego typu w Polsce.

Zobacz więcej

Inauguracja pierwszego roku akademickiego

15 października 1998

Inauguracja pierwszego roku akademickiego

15 października 1998 r. zainaugurowano pierwszy w historii WSZ w Tarnowie rok akademicki 1998/1999. Pierwszym Rektorem został prof. dr hab. Adam Juszkiewicz.

Zobacz więcej

WSZ przejęła od Skarbu Państwa budynek

13 listopada 1998

WSZ przejęła od Skarbu Państwa budynek

13 listopada 1998 r. Senat WSZ w Tarnowie wyraził pozytywną opinię w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, położonej przy ul. Fredry 16.

Zobacz więcej

Pierwsza sesja egzaminacyjna

11 lutego 1999

Pierwsza sesja egzaminacyjna

11 - 23 lutego 1999 r. odbyła się pierwsza sesja egzaminacyjna w historii Uczelni. Do zimowych egzaminów przystąpiło 515 studentów, w tym 130 na studiach wieczorowych.

Zobacz więcej

Prof. Juszkiewicz wybrany na Rektora WSZ

23 kwietnia 1999

Prof. Juszkiewicz wybrany na Rektora WSZ

23 kwietnia 1999 r. Senat wybrał prof. dr. hab. Adama Juszkiewicza na stanowisko Rektora WSZ na kadencję w latach 1999 - 2003. Stanowisko Prorektora ds. Rozwoju Uczelni objął prof. dr. hab. inż. Stanisław Mitkowski, a Prorektora ds. Studiów dr inż. Władysław Iwaniec.

Zobacz więcej

Pierwsze Juwenalia

27 maja 1999

Pierwsze Juwenalia

27 maja 1999 r. zainaugurowano pierwsze Juwenalia studenckie. Kolorowy korowód przeszedł ulicami miasta na Starówkę, gdzie studenci przejęli klucze do bram miasta od Władz Tarnowa.

Zobacz więcej

Zmiana nazwy na PWSZ

10 czerwca 1999

Zmiana nazwy na PWSZ

10 czerwca 1999 r. dokonano zmiany nazwy "Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie" na "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie".

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 1999/2000

2 października 1999

Inauguracja roku akademickiego 1999/2000

Uczelnia zainaugurowała drugi w swojej historii rok akademicki. Na studia przyjęto 526 osób. Wykład inauguracyjny "Traktat o krysztale" wygłosił prof. dr. hab. Stanisław Hodorowicz.

Zobacz więcej

Nowe kierunki

5 listopada 1999

Nowe kierunki

Władze Uczelni złożyły wniosek do MEN o zgodę na kształcenie na nowych specjalnościach zawodowych: administracji publicznej, agroekonomii, fizjoterapii, ochronie środowiska, pielęgniarstwie.

Zobacz więcej

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego pawilonu

14 listopada 1999

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego pawilonu

JM Rektor prof. Adam Juszkiewicz, Prezydent Tarnowa Józef Rojek oraz Starosta Powiatu Tarnowskiego Michał Wojtkiewicz dokonali wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pawilonu dydaktyczno-bibliotecznego.

Zobacz więcej

Rozpoczęcie działalności Wszechnicy Tarnowskiej

23 lutego 2000

Rozpoczęcie działalności Wszechnicy Tarnowskiej

Z inicjatywy Rektora prof. dr. hab. Adama Juszkiewicza rozpoczęła działalność Wszechnica Tarnowska. Wykład inauguracyjny "Początek wszechświata - wielki wybuch" wygłosił ks. prof. Michał Heller. Fotografia archiwalna z roku 2009.

Zobacz więcej

Powołano Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

11 lipca 2000

Powołano Instytut Administracyjno-Ekonomiczny

11 lipca 2000 r. na podstawie Uchwały Senatu Uczelni oraz rozporządzenia MEN powołano Instytut Administracyjno-Ekonomiczny ze specjalnościami administracja publiczna oraz agroekonomia.

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2000/2001

10 października 2000

Inauguracja roku akademickiego 2000/2001

Trzecia w historii tarnowskiej PWSZ inauguracja roku, została połączona z uroczystą sesją Rady Miejskiej, podczas której Rektorowi UJ prof. dr. hab. Franciszkowi Ziejce wręczono tytuł Honorowego Obywatela Tarnowa.

Zobacz więcej

Kolejny instytut w strukturach Uczelni

23 lutego 2001

Kolejny instytut w strukturach Uczelni

23 lutego 2001 r. Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzenie Instytutu Ochrony Zdrowia mającego realizować kształcenie na specjalnościach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne.

Zobacz więcej

Miasto przekazuje kolejne nieruchomości

31 maja 2001

Miasto przekazuje kolejne nieruchomości

31 maja 2001 r. Rada Miejska wyraziła wolę przekazania, w drodze darowizny, nieruchomości położonej między ulicami Goldhammera - ks. J. Poniatowskiego - Al. Matki Bożej Fatimskiej z przeznaczeniem na cele publiczne.

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2001/2002

3 października 2001

Inauguracja roku akademickiego 2001/2002

Inauguracja czwartego roku akademickiego w historii uczelni. Wykład inauguracyjny pt. "Współczesne narzędzia badawcze służące ochronie atmosfery" wygłosił prof. dr hab. Stanisław Komornicki.

Zobacz więcej

Oddanie do użytku pawilonu dydaktyczno-bibliotecznego

3 października 2001

Oddanie do użytku pawilonu dydaktyczno-bibliotecznego

W dniu inauguracji roku akademickiego, oddano do użytku pawilon dydaktyczno-biblioteczny z salami wykładowymi, ćwiczeniowymi, laboratoriami chemicznymi oraz Biblioteką Uczelnianą.

Zobacz więcej

Pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy

1 lutego 2002

Pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy

W lutym 2002 r. mury Uczelni opuścili pierwsi absolwenci: 256 licencjatów i 48 inżynierów, ośmiu specjalności kształcenia.

Zobacz więcej

Uczelnia otrzymuje kolejne nieruchomości

5 kwietnia 2002

Uczelnia otrzymuje kolejne nieruchomości

Rektor prof. dr. hab. Adam Juszkiewicz i Prezydent Tarnowa Józef Rojek podpisali akt notarialny. Umowa dotyczyła darowizny na rzecz PWSZ dwóch działek przy ul. Goldhammera wraz z budynkami.

Zobacz więcej

Uroczyste wręczenie dyplomów inżynierskich

6 maja 2002

Uroczyste wręczenie dyplomów inżynierskich

W obecności Władz Uczelni, Samorządu i tarnowskich parlamentarzystów odbyła się uroczystość wręczenie dyplomów inżynierskich absolwentom Instytutu Politechnicznego.

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2002/2003

7 października 2002

Inauguracja roku akademickiego 2002/2003

7 października 2002 r. Tarnowska PWSZ rozpoczęła piąty w swej historii rok akademicki. Wykład inauguracyjny "Internet jako narzędzie edukacyjne" wygłosił prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz. W trakcie uroczystości nadano Uczelni sztandar.

Zobacz więcej

Kampus się rozrasta

12 listopada 2002

Kampus się rozrasta

W imieniu Gminy Miasta Tarnowa Józef Rojek i Jacek Łabno przekazują nieodpłatnie zabudowane działki w obrębie ulic: Al. Matki Bożej Fatimskiej, Goldhammera i ks. J. Poniatowskiego.

Zobacz więcej

Prof. Juszkiewicz ponownie rektorem

28 marca 2003

Prof. Juszkiewicz ponownie rektorem

28 marca 2003 r. Senat PWSZ w Tarnowie wybrał prof. dr. hab. Adama Juszkiewicza na Rektora Uczelni, na kadencję w latach 2003 - 2007. Stanowiska prorektorów objęli: prof. dr hab. Stanisław Komornicki, dr inż. Władysław Iwaniec.

Zobacz więcej

Uczelnia miejscem obrad Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

12 września 2003

Uczelnia miejscem obrad Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

W dniach 12-13 września 2003 r. w tarnowskiej PWSZ odbył się LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego pod hasłem "Język a pismo".

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2003/2004

6 października 2003

Inauguracja roku akademickiego 2003/2004

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2003/2004 odbyła się 6 października 2003 r. Wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Zoll nt. "Pozycja Rzecznika Praw Obywatelskich w demokratycznym państwie prawa".

Zobacz więcej

Koncepcja zagospodarowania kampusu

20 lutego 2004

Koncepcja zagospodarowania kampusu

Senat przyjął koncepcję zagospodarowania terenu i rozbudowy bazy dydaktycznej. Zaplanowano budowę Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny.

Zobacz więcej

Zgoda na prowadzenie nowego kierunku

21 maja 2004

Zgoda na prowadzenie nowego kierunku

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu pozytywnie zaopiniowało wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów - elektronika i telekomunikacja.

Zobacz więcej

Pierwsi absolwenci pielęgniarstwa

16 lipca 2004

Pierwsi absolwenci pielęgniarstwa

16 lipca 2004 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym w historii Uczelni absolwentom pielęgniarstwa.

Zobacz więcej

Nowy kierunek w Instytucie Politechnicznym

17 sierpnia 2004

Nowy kierunek w Instytucie Politechnicznym

17 sierpnia 2004 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał PWSZ w Tarnowie uprawnienia do prowadzenia od roku akademickiego 2004/2005 wyższych studiów zawodowych na kierunku elektrotechnika.

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005

11 października 2004

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Irena Lipowicz nt. "Prawa człowieka w społeczeństwie informatycznym".

Zobacz więcej

Wmurowanie aktu erekcyjnego

11 października 2005

Wmurowanie aktu erekcyjnego

11 października 2005 r. przed inauguracją roku akademickiego 2005/2006 uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę kolejnego budynku; Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny.

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2005/2006

11 października 2005

Inauguracja roku akademickiego 2005/2006

11 października 2005 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Bogusław Wójcik nt. "Zachować człowieka. Bioetyka w ochronie człowieka".

Zobacz więcej

Nowe specjalności

25 listopada 2005

Nowe specjalności

Władze Uczelni podjęły decyzję o uruchomieniu nowych specjalności: filologia romańska z językiem włoskim, filologia angielska z językiem niemiecki lub francuskim, filologia germańska z językiem angielskim, filologia polska z językiem angielskim, niemieckim lub francuskim.

Zobacz więcej

Premier Kazimierz Marcinkiewicz wizytuje Uczelnię

2 marca 2006

Premier Kazimierz Marcinkiewicz wizytuje Uczelnię

Wizyta Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Marcinkiewicza.

Zobacz więcej

1. miejsce w rankingu Perspektyw

19 kwietnia 2006

1. miejsce w rankingu Perspektyw

PWSZ w Tarnowie zdobyła I miejsce w rankingu organizowanym przez redakcję czasopisma "Perspektywy", kategoria państwowe wyższe szkoły zawodowe.

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2006/2007

10 października 2006

Inauguracja roku akademickiego 2006/2007

10 października 2006 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2006/2007. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Lis nt. "Technologia materiałów XXI wieku".

Zobacz więcej

Otwarcie gmachu Instytutu Politechnicznego

6 grudnia 2006

Otwarcie gmachu Instytutu Politechnicznego

6 grudnia 2006 r. - Uroczyście do użytku został oddany kolejny uczelniany budynek - gmach Centrum Nowoczesnych Technologii - Instytut Politechniczny.

Zobacz więcej

Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

6 grudnia 2006

Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

W murach uczelni odbyło się wyjazdowe posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, do którego należy również Rektor PWSZ w Tarnowie.

Zobacz więcej

Uczelnia liderem Małopolski

12 marca 2007

Uczelnia liderem Małopolski

Stowarzyszenie Gmina i Powiatów Małopolski przyznało Uczelni tytuł "Lidera Małopolski - Najlepsze przedsięwzięcie roku 2006 w Małopolsce".

Zobacz więcej

II miejsce w rankingu Perspektyw

19 kwietnia 2007

II miejsce w rankingu Perspektyw

PWSZ w Tarnowie zdobyła II miejsce w rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych, organizowanym przez czasopismo "Perspektywy".

Zobacz więcej

Prof. Stanisław Komornicki

25 maja 2007

Prof. Stanisław Komornicki

25 maja 2007 r. Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego na stanowisko rektora, na kadencję 2007 - 2011. Prorektorem ds. ogólnych został dr hab. Wacław Rapak, Prorektorem ds. studenckich dr Józef Węglarz.

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008

10 października 2007

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008

10 października 2007 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Jan Kozłowski nt. "Gdy kryzys energetyczny spotka się z kryzysem ekologicznym". Po raz pierwszy uroczystość została zorganizowana w murach Uczelni.

Zobacz więcej

Premier Jarosław Kaczyński w murach PWSZ

11 października 2007

Premier Jarosław Kaczyński w murach PWSZ

Wizyta Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, który spotkał się z pracownikami Uczelni.

Zobacz więcej

Międzynarodowa konferencja “Cultural intersections”

7 grudnia 2007

Międzynarodowa konferencja “Cultural intersections”

W PWSZ w Tarnowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Cultural intersections: dialogue and exchange in english language teaching" zorganizowana przez Instytut Humanistyczny.

Zobacz więcej

Święto Uczelni 18 maja

21 grudnia 2007

Święto Uczelni 18 maja

Senat PWSZ w Tarnowie podjął uchwałę, iż Święto Uczelni będzie obchodzone dnia 19 maja, a po raz pierwszy w dniu 19 maja 2008 r., w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia.

Zobacz więcej

Minister Edukacji Narodowej gości w murach Uczelni

17 stycznia 2008

Minister Edukacji Narodowej gości w murach Uczelni

Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej odwiedziła PWSZ, przy okazji uczestniczenia w konferencji dotyczącej informatyzacji tarnowskiej oświaty

Zobacz więcej

Rozpoczęcie budowy Instytutu Ochrony Zdrowia coraz bliższe

14 lutego 2008

Rozpoczęcie budowy Instytutu Ochrony Zdrowia coraz bliższe

W tarnowskiej Agendzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego została zawarta umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Zobacz więcej

Seminarium Bolońskie nt. reform w polskim szkolnictwie wyższym

28 marca 2008

Seminarium Bolońskie nt. reform w polskim szkolnictwie wyższym

PWSZ w Tarnowie była miejscem obrad seminarium bolońskiego "Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego a proces reform w polskim szkolnictwie wyższym", które poprowadzili członkowie Zespołu Ekspertów Bolońskich powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym m.in. Marek Frankowicz i Tomasz Saryusz-Wolski.

Zobacz więcej

Jubileusz 10-lecia PWSZ w Tarnowie

16 maja 2008

Jubileusz 10-lecia PWSZ w Tarnowie

W dniach od 16 do 19 maja trwały uroczystości 10-lecia PWSZ w Tarnowie. W ramach obchodów Jubileuszu rozegrano turnieje, odbyła się sesja studenckich kół naukowych i akcja promocji zdrowia.

Zobacz więcej

Kierunki “zamawiane” dla Uczelni

3 września 2008

Kierunki “zamawiane” dla Uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 47 uczelni wyższych, które otrzymały dofinansowanie na kształcenie w ramach tzw. kierunków zamawianych. Tarnowska PWSZ otworzyła w roku akademickim 2008/2009 kształcenie zamawiane na kierunku matematyka.

Zobacz więcej

I Forum Inwestycyjne

10 września 2008

I Forum Inwestycyjne

w Auli Uczelni odbyły się obrady Forum Inwestycyjnego Forum Ekonomicznego, w którym wzięli udział wybrani inwestorzy z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawiciele rządów i parlamentów.

Zobacz więcej

I Konferencja Naukowa Człowiek w zdrowiu i chorobie

26 września 2008

I Konferencja Naukowa Człowiek w zdrowiu i chorobie

Instytut Ochrony Zdrowia po raz pierwszy zorganizował Konferencję Naukową pt. „Człowiek w zdrowiu i chorobie - profilaktyka, pielęgnowanie, rehabilitacja”.

Zobacz więcej

Małopolska Noc Naukowców po raz pierwszy

26 września 2008

Małopolska Noc Naukowców po raz pierwszy

26 września 2008 r. po raz pierwszy w Tarnowie i po raz pierwszy w murach Uczelni odbyła się Małopolska Noc Naukowców. Przed wszystkimi zainteresowanymi otworzyły się drzwi uczelnianych pracowni i laboratoriów.

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

10 października 2008

Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

10 października 2008 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2008/2009. Wykład inauguracyjny pt. „Bóle kręgosłupa czyli utrapienie człowieka cywilizowanego” wygłosił dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak. Po uroczystościach JM Rektor prof. Stanisław Komornicki zasadził między budynkami A i C tzw. dąb rektorski.

Zobacz więcej

Kardynał Zenon Grocholewski z wizytą w PWSZ

21 listopada 2008

Kardynał Zenon Grocholewski z wizytą w PWSZ

Kardynał Zenon Grocholewski prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego – odwiedził tarnowską PWSZ i uczestniczył w nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu.

Zobacz więcej

Nowoczesne laboratorium językowe

16 lutego 2009

Nowoczesne laboratorium językowe

16 lutego 2009 r. uruchomione zostało laboratorium językowe wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie umożliwiające najwyższej jakości nauczanie języków obcych. Koszt zakupu wyposażenia pokryła w całości Karpacka Spółka Gazownictwa w Tarnowie.

Zobacz więcej

Unijne miliony dla Uczelni

2 marca 2009

Unijne miliony dla Uczelni

3,8 miliona złotych. Tyle otrzymała PWSZ na realizację projektów „KLEKSS – Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły” oraz „KLEKSS BIS”

Zobacz więcej

Obchody Święta Uczelni

18 maja 2009

Obchody Święta Uczelni

Sesja Naukowa „Mistrzostwo Słowa”, projekcje filmów oraz atrakcje przygotowane przez Bibliotekę wypełniły coroczne Święto obchodzone dla uczczenia faktu powołania Uczelni do istnienia Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1998 r.

Zobacz więcej

Kierunki zamawiane po raz drugi

22 czerwca 2009

Kierunki zamawiane po raz drugi

W wyniku rozstrzygniętego konkursu tarnowska PWSZ otrzymała środki finansowe na prowadzenie od roku akademickiego 2009/2010 cyklu kształcenia zamawianego na kierunkach chemia, matematyka i inżynieria materiałowa.

Zobacz więcej

Węzeł sieci PIONIER w PWSZ

23 czerwca 2009

Węzeł sieci PIONIER w PWSZ

23 czerwca 2009 r. uruchomiono węzeł światłowodowej sieci szerokopasmowej PIONIER. Przyłączenie Tarnowa do nowoczesnej sieci naukowej możliwe było dzięki funduszom uzyskanym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zobacz więcej

Zgoda na studia magisterskie

22 lipca 2009

Zgoda na studia magisterskie

22 lipca 2009 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego PWSZ otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia polska”.

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

10 października 2009

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

10 października 2009 r. zainaugurowano kolejny rok akademicki w historii Uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Ciemna energia w kosmosie” wygłosił ks. prof. Michał Heller. Foto: Paweł Topolski.

Zobacz więcej

Spotkanie integracyjne między Pracodawcami a Uczelnią

23 października 2009

Spotkanie integracyjne między Pracodawcami a Uczelnią

Uczelniane Biuro Karier i Projektów zorganizowało spotkanie integracyjne przedstawicieli Uczelni z Pracodawcami pod nazwą: „PWSZ – Uczelnia otwarta na współpracę”.

Zobacz więcej

Grono profesorskie odznaczone przez Prezydenta RP

16 grudnia 2009

Grono profesorskie odznaczone przez Prezydenta RP

16 grudnia 2009 r. dr hab. Zofia Cygal-Krupa odebrała przyznany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W dniu 21 grudnia 2009 r. takie same odznaczenia otrzymali prof. dr hab. Witold Byrski i dr hab. Jerzy Skwarczyński.

Zobacz więcej

Podpisanie umowy dofinansowania budowy kampusu

30 grudnia 2009

Podpisanie umowy dofinansowania budowy kampusu

JM Rektor prof. Stanisław Komornicki oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej”.

Zobacz więcej

Uczelniany klub HDK najlepszy

23 lutego 2010

Uczelniany klub HDK najlepszy

23 lutego 2010 r. rozstrzygnięto konkurs młodzieżowy pod hasłem „Potrzebna krew – Twoja także”. Oceniano w nim ilość krwi oddanej przez młodzież w roku 2009. W akcji wzięły udział 22 Kluby Młodzieżowe HDK. Klub Uczelniany Honorowych Dawców Krwi zrzeszający studentów tarnowskiej PWSZ, oddał najwięcej krwi spośród klubów działających w szkołach...

Zobacz więcej

Rozdanie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

17 marca 2010

Rozdanie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo, studia pomostowe, otrzymali z rąk Rektora prof. Stanisława Komornickiego dyplomy ukończenia studiów.

Zobacz więcej

Rusza Tarnowska Akademia Młodych

5 maja 2010

Rusza Tarnowska Akademia Młodych

Przy pełnej Auli Tarnowska Akademia Młodych zainaugurowała swoją działalność. Jest to oferta skierowana do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem Akademii jest promowanie nauki, popularyzowanie wiedzy i rozbudzenie aktywności poznawczej u najmłodszych.

Zobacz więcej

Podpisanie umowy z wykonawcą kompleksu IOZ

7 maja 2010

Podpisanie umowy z wykonawcą kompleksu IOZ

Rektor prof. Stanisław Komornicki, w obecności Władz Województwa Małopolskiego Marszałka Marka Nawary i Wicemarszałka Romana Ciepieli, podpisał umowę o rozpoczęciu budowy kolejnego obiektu kampusu

Zobacz więcej

Wmurowanie aktu erekcyjnego

19 maja 2010

Wmurowanie aktu erekcyjnego

19 maja 2010 r. w dniu Święta Uczelni nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego rozpoczynające budowę kompleksu dydaktyczno-sportowego Instytutu Ochrony Zdrowia.

Zobacz więcej

Święto Uczelni

19 maja 2010

Święto Uczelni

19 maja 2010 r. społeczność akademicka obchodziła jubileusz 12-lecia powstania Uczelni. Jubileusz został uświetniony m.in. Sesją Naukową Matematyka językiem przyrody zorganizowaną przez Instytut Matematyczno-Przyrodniczy.

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011

2 października 2010

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011

2 października 2010 r. inaugurowano kolejny rok akademicki w historii Uczelni. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Stanisław Waltoś pt. „Od Bolonii do Bolonii, czyli rzecz o wpływie tradycji na reformę szkolnictwa wyższego”

Zobacz więcej

Konferencja Naukowa “Prawno-ekonomiczne uwarunkowania…”

23 października 2010

Konferencja Naukowa “Prawno-ekonomiczne uwarunkowania…”

Instytut Administracyjno Ekonomiczny, z okazji X-Lecia Instytutu, zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawno – ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego”.

Zobacz więcej

Nagroda Tertila dla absolwenta PWSZ

29 października 2010

Nagroda Tertila dla absolwenta PWSZ

Kapituła Nagrody im. Tadeusza Tertila nagrodziła prace zgłoszone do konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską związaną z Tarnowem i powiatem tarnowskim. W kategorii prac licencjackich zwyciężyła praca „Ścieżka ekologiczna w Tarnowie-Mościcach” autorstwa Grzegorza Klicha, absolwenta kierunku ochrona środowiska.

Zobacz więcej

Kryształowa kula za 3. miejsce w AMP

3 listopada 2010

Kryształowa kula za 3. miejsce w AMP

3 listopada 2010 r. prezydium Zarządu AZS PWSZ w Tarnowie przekazało Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Komornickiemu kryształową kulę oraz pamiątkowy dyplom – trofea za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski 2009/2010 (w ramach typów uczelni).

Zobacz więcej

European Language Label przyznany Uczelni

15 grudnia 2010

European Language Label przyznany Uczelni

Certyfikat EUROPEAN LANGUAGE LABEL – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków został przyznany PWSZ w Tarnowie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji za projekt „Hippocampus Academy – Docendo discimus”.

Zobacz więcej

XV Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

19 stycznia 2011

XV Zgromadzenie Plenarne KRePSZ

Organizatorem XV Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych była tarnowska PWSZ. W obradach wzięli udział Rektorzy lub Prorektorzy 32 państwowych wyższych szkół zawodowych oraz zaproszeni goście

Zobacz więcej

Wiceminister Marciniak wizytuje kampus

21 stycznia 2011

Wiceminister Marciniak wizytuje kampus

PWSZ w Tarnowie miała okazję gościć w swoich murach Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniewa Marciniaka. Wiceminister brał udział w XV Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, lecz przed niespodziewanym powrotem do Warszawy zdążył obejrzeć kampus Uczelni.

Zobacz więcej

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki rektorem na drugą kadencję

24 marca 2011

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki rektorem na drugą kadencję

24 marca 2011 r. Kolegium Elektorów w tajnym głosowaniu zadecydowało o powierzeniu funkcji Rektora, na drugą kadencję w latach 2011 - 2015, prof. dr. hab. Stanisławowi Komornickiemu. Decyzja Kolegium Elektorów była jednomyślna.

Zobacz więcej

Uczelnia zawiera porozumienia o współpracy

14 kwietnia 2011

Uczelnia zawiera porozumienia o współpracy

14 kwietnia 2011 r. Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy tarnowską PWSZ a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Było to już drugie porozumienie zawarte przez naszą Uczelnię. Wcześniej, 8 kwietnia, podobna umowa została zawarta z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Zobacz więcej

Po raz kolejny Święto Uczelni

19 maja 2011

Po raz kolejny Święto Uczelni

W programie Święta przewidziano Sesję Naukową przygotowaną przez Instytut Politechniczny z wykładami nauczycieli akademickich oraz imprezy sportowe w randze Akademickich Mistrzostw Tarnowa.

Zobacz więcej

List intencyjny w sprawie kształcenia artystycznego

15 czerwca 2011

List intencyjny w sprawie kształcenia artystycznego

Prezydent Tarnowa dr Ryszard Ścigała oraz Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia działań zmierzających do uruchomienia kształcenia w ramach kierunków artystycznych.

Zobacz więcej

Pierwsi absolwenci z tytułem magistra

8 lipca 2011

Pierwsi absolwenci z tytułem magistra

8 lipca 2011 r. po raz pierwszy w historii Uczelni dyplomy ukończenia studiów magisterskich odebrała grupa 29 absolwentów kierunku filologia polska.

Zobacz więcej

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012

12 października 2011

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012

12 października 2011 r. w sposób uroczysty zainaugurowano rok akademicki 2011/2012. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Ryszard Ścigała pt. „Rozprawka o logice rozmytej czyli rzecz o Mieście”

Zobacz więcej

Nagroda im. Tertila dla absolwentki filologii polskiej

28 października 2011

Nagroda im. Tertila dla absolwentki filologii polskiej

Kapituła Nagrody im. Tadeusza Tertila nagrodziła prace zgłoszone do konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską związaną z Tarnowem i powiatem tarnowskim. W kategorii prac magisterskich nagrodzona została praca „Etymologia ludowa oraz naukowa nazw miejscowych i terenowych gminy Skrzyszów w powiecie” Magdaleny Madeji, absolwentki filologii polskiej tarnowskiej PWSZ.

Zobacz więcej

Powiat Tarnowski przekazał Uczelni 20-arową działkę

22 lutego 2012

Powiat Tarnowski przekazał Uczelni 20-arową działkę

Starosta Tarnowski Mieczysław Kras i Wicestarosta Mirosław Banach aktem notarialnym darowali, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, Uczelni dwie niezabudowane działki o powierzchni 0,18 ha i 0,008 ha.

Zobacz więcej

Nowy znak graficzny

2 kwietnia 2012

Nowy znak graficzny

2 kwietnia 2012 r. weszły w życie Zarządzenia Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie zasad używania godła, zasad używania sztandaru oraz zasad używania nowego znaku graficznego.

Zobacz więcej

Absolwentki filologii polskiej Perłami Tarnowa

19 kwietnia 2012

Absolwentki filologii polskiej Perłami Tarnowa

19 kwietnia 2012 r. w Sali Lustrzanej wręczono Nagrody Naukowe „Perły Tarnowa” w konkursie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską absolwentów tarnowskich uczelni wyższych. Wśród nagrodzonych przez Komisję Konkursową znalazły się Katarzyna Nawrocka i Agnieszka Jasiak – absolwentki kierunku filologia polska tarnowskiej PWSZ.

Zobacz więcej

Minister Jarosław Gowin gościem studentów

20 kwietnia 2012

Minister Jarosław Gowin gościem studentów

W dniach 19-22 kwietnia PWSZ gościła przedstawicieli Samorządów Studenckich z całej Polski, którzy rozmawiali o aktywności młodych w życiu społecznym. Gościem honorowym Konferencji był Minister Sprawiedliwości dr Jarosław Gowin, który przybliżył uczestnikom temat deregulacji dostępu do zawodów.

Zobacz więcej

Mediolan zdobyty przez chemików

28 kwietnia 2012

Mediolan zdobyty przez chemików

25 – 28 kwietnia 2012 - Studenci chemii biorący udział w Międzynarodowej Konferencji European Chemistry Thematic Network otrzymali wyróżnienie za zaprezentowane przez siebie pokazy i doświadczenia chemiczne. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet w Mediolanie

Zobacz więcej

Szkoła Letnia Matematyki Finansowej

9 maja 2012

Szkoła Letnia Matematyki Finansowej

Zakład Matematyki już po raz drugi zorganizował dla studentów matematyki Szkołę Letnią Matematyki Finansowej. Celem spotkań było umożliwienie wymiany doświadczeń na szerszym forum oraz kreowanie konieczności ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy.

Zobacz więcej

Coroczne Święto Uczelni

18 maja 2012

Coroczne Święto Uczelni

Głównym punktem obchodów Święta była Sesja Naukowa przygotowaną przez Instytut Administracyjno-Ekonomiczny. Imprezami towarzyszącymi były studenckie sesje i konferencje naukowe, szkolenia biblioteczne oraz zawody sportowe.

Zobacz więcej

Tarnowskie Dni Języka i Kultury Francuskiej

1 czerwca 2012

Tarnowskie Dni Języka i Kultury Francuskiej

Tarnowskie Dni Języka i Kultury Francuskiej zorganizowane w dniach 1 – 2 czerwca 2012 r. były wspólnym przedsięwzięciem pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Filologii Romańskiej i nauczycieli języka francuskiego szkół podstawowych, gimnazjów i liceów Tarnowa i okolic, zrealizowanym przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce i Urzędem Miasta Tarnowa.

Zobacz więcej

Zgoda na kierunki artystyczne

13 czerwca 2012

Zgoda na kierunki artystyczne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach artystycznych grafika oraz wzornictwo.

Zobacz więcej

Instytut Sztuki rozpoczyna działalność

1 lipca 2012

Instytut Sztuki rozpoczyna działalność

Decyzją Senatu powołano w strukturach Uczelni nową jednostkę – Instytut Sztuki, mający prowadzić kształcenie na kierunkach grafika oraz wzornictwo. Pierwszym Dyrektorem Instytutu został dr hab. Jacek Kucaba.

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

28 września 2012

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

Zainaugurowano kolejny rok akademicki. Wykład inauguracyjny „Dlaczego mięśnie bolą ?” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Klimek Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Po raz pierwszy w immatrykulacji wzięły udział osoby przyjęte na I rok studiów kierunków artystycznych.

Zobacz więcej

Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

7 lutego 2013

Grant Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

PWSZ w Tarnowie jako jedyna polska uczelnia wyższa otrzymała środki w ramach grantu Visegrad University Studies Grant przydzielanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Zobacz więcej

Oddano do uzytku Instytut Ochrony Zdrowia

12 lutego 2013

Oddano do uzytku Instytut Ochrony Zdrowia

12 lutego 2013 r. zakończono budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego Instytut Ochrony Zdrowia. Podczas uroczystego otwarcia zaprezentowano instytutowe sale i pracownie z nowoczesnym wyposażeniem dla kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne.

Zobacz więcej

Dzień Otwartych Drzwi

22 lutego 2013

Dzień Otwartych Drzwi

Jak co roku, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi. Kandydaci mogli nie tylko obejrzeć kampus Uczelni, ale uczestniczyli również w wykładach otwartych promujących kierunki ścisłe i techniczne w ramach akcji prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zobacz więcej

Futsaliści Akademickimi Mistrzami Polski

24 lutego 2013

Futsaliści Akademickimi Mistrzami Polski

Ogromną sensację sprawiła reprezentacja PWSZ w Tarnowie startująca w Akademickich Mistrzostwach Polski w futsalu mężczyzn zdobywając złoty medal i tytuł Akademickiego Mistrza Polski.

Zobacz więcej

Prezydenci Polski i Węgier gościli w murach Uczelni

23 marca 2013

Prezydenci Polski i Węgier gościli w  murach Uczelni

Prezydenci Polski i Węgier gościli w murach tarnowskiej PWSZ. Obecność Bronisława Komorowskiego i Jánosa Ádera związana była z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W Auli Uczelni obaj Prezydenci rozpoczęli obrady Polsko-Węgierskiego Forum Gospodarczego.

Zobacz więcej

Jubileusz 15-lecia

17 maja 2013

Jubileusz 15-lecia

Uroczyste posiedzenie Senatu stanowiło podsumowanie obchodów Jubileuszu Uczelni, który odbył się w dniach od 13 do 17 maja. Świętu towarzyszył szereg imprez

Zobacz więcej

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczął działalność

29 maja 2013

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczął działalność

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczął działalność Akademicki Inkubator przedsiębiorczości przy PWSZ w Tarnowie powołały do życia uczelniane Biuro Karier i Projektów, Zakład Ekonomii oraz Studenckie Koło Naukowe „Manager”.

Zobacz więcej

Wernisaż prac studentów Instytutu Sztuki

28 czerwca 2013

Wernisaż prac studentów Instytutu Sztuki

W foyer Tarnowskiego Teatru odbył się wernisaż prac studentów Instytutu Sztuki. Zaprezentowano wybrane działania poszczególnych pracowni prowadzonych przez Zakłady Grafiki oraz Wzornictwa.

Zobacz więcej

Miasto nagrodziło kadrę profesorską

7 lipca 2013

Miasto nagrodziło kadrę profesorską

Prof. Aleksander Wilkoń i prof. Jacek Kucaba zostali uhonorowani przez Władze Miasta Tarnowa. Prof. A. Wilkoń w trakcie wernisażu prac swojego brata Józefa Wilkonia otrzymał Anioła Ciepła, natomiast prof. J. Kucabie podczas Gali Święta Miasta wręczono Nagrodę Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury.

Zobacz więcej

Student informatyki mistrzem świata

27 lipca 2013

Student informatyki mistrzem świata

Michał Derus, student informatyki, został Mistrzem Świata w biegu na 100 m podczas odbywających się w Lyonie Indywidualnych Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce . Osiągnięty przez niego czas 10,93 s to nowy rekord Mistrzostw.

Zobacz więcej

Siatkarki po raz pierwszy we własnej hali

5 października 2013

Siatkarki po raz pierwszy we własnej hali

Siatkarki po raz pierwszy zagrały we własnej hali. Mecz ligowy z drużyną Developress Rzeszów był pierwszym, w którym siatkarki PKCH PWSZ zagrały we własnej hali. Ku radości licznie zgromadzonej publiczności, tarnowianki wygrały 3:2!

Zobacz więcej

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

9 października 2013

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

Piętnasty raz tarnowska PWSZ zainaugurowała rok akademicki. W trakcie uroczystości Wicewojewoda Małopolski wręczył JM Rektorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Komornickiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zobacz więcej

Samorząd terytorialny w grupie Wyszehradzkiej

22 października 2013

Samorząd terytorialny w grupie Wyszehradzkiej

Dr Ivan Halasz z Uniwersytetu Corvinusa w Budapeszcie zainaugurował cykl wykładów prowadzonych przez specjalistów z Polski, Węgier, Słowacji i Czech dla studentów specjalności Administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim.

Zobacz więcej

Studia magisterskie na pielęgniarstwie

29 października 2013

Studia magisterskie na pielęgniarstwie

Dzięki zgodzie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2013/2014 rozpoczęto kształcenie na poziomie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.

Zobacz więcej

Operation Christ Child

18 grudnia 2013

Operation Christ Child

Owacją na stojaco zakończył się pokaz spektaklu „Operation Christ Child” w wykonaniu Studenckiego Koła Naukowego Anglistów.

Zobacz więcej

Międzypokoleniowy Biegun Ciepła

20 grudnia 2013

Międzypokoleniowy Biegun Ciepła

Spotkanie „Świątecznie – Międzypokoleniowo – Twórczo” zaplanowane w ramach Międzypokoleniowego Bieguna Ciepła czyli inicjatywy realizowanej przez Biuro Karier i Projektów tarnowskiej PWSZ we współpracy z Tarnowską Radą Seniorów, Uniwersytetem Trzeciego, Wieku oraz Centrum Spraw Społecznych Urzędu m. Tarnowa stało się platformą do współpracy studentów i seniorów. Foto: Łukasz Kieroński

Zobacz więcej

Sztuka spódnicy czyli studencki pokaz mody

24 lutego 2014

Sztuka spódnicy czyli studencki pokaz mody

Sztuka Spódnicy to zorganizowany w tarnowskim Teatrze pokaz, zrealizowanych podczas zajęć, projektów studentów wzornictwa. Studenci mieli za zadanie wybrać zjawisko, styl, kierunek znany z historii sztuki; ich wybór stanowił inspirację dla zaprojektowanej kolekcji tkanin i uszytych z nich spódnic.

Zobacz więcej

Powołano Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej

1 marca 2014

Powołano Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej

Ośrodek działa przy uczelnianej Bibliotece. Do jego zadań należy pomoc w korzystaniu z katalogu biblioteki, wyszukaniu literatury na konkretny temat, posługiwaniu się bibliotecznymi bazami danych.

Zobacz więcej

Studenci zdobywali doświadczenie w Zakładach Mechanicznych

18 marca 2014

Studenci zdobywali doświadczenie w Zakładach Mechanicznych

Dzięki porozumieniu zawartemu między Uczelnią i Zakładami, studenci kierunków inżynierskich współpracowali z Działem Konstrukcyjno-Elektronicznym Centrum Badawczo-Rozwojowego przy opracowywaniu systemu przeznaczonego dla dowódcy wozu amunicyjnego.

Zobacz więcej

Krwiodawcy na podium w ogólnopolskim konkursie

8 kwietnia 2014

Krwiodawcy na podium w ogólnopolskim konkursie

W tarnowskiej siedzibie PCK przedstawiciele uczelnianego Klubu Honorowego Krwiodawstwa odebrali pamiątkowy medal za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda krew ratuje życie”, w kategorii szkół wyższych.

Zobacz więcej

Poznaliśmy Miss Studentek

12 maja 2014

Poznaliśmy Miss Studentek

Adriana Łysoń, studentka administracji publicznej, została wybrana Miss Studentek PWSZ w Tarnowie AD 2014. Koronacji nowej Miss dokonała Liliana Zielińska, zwyciężczyni poprzednich wyborów Miss Studentek PWSZ w Tarnowie.

Zobacz więcej

Kolejne Święto Uczelni

16 maja 2014

Kolejne Święto Uczelni

Głównym punktem obchodów była Sesja przygotowana przez Instytut Sztuki. Świąteczny tydzień obfitował w liczne atrakcje towarzyszące m.in. I Mistrzostwa Sportowo-Ratownicze dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Nocny Maraton Filmowy, koncert muzyki filmowej, rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”. oraz Tarnowskie Dni Elektryki.

Zobacz więcej

Trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych

21 maja 2014

Trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych

W rankingu Perspektyw uwzględniającym 29 publicznych szkół zawodowych, tarnowska PWSZ zdobywając łącznie 77,14 p. zajęła miejsce trzecie.

Zobacz więcej

Absolwentka Uczelni pielęgniarką Roku

16 czerwca 2014

Absolwentka Uczelni pielęgniarką Roku

Beata Jurkiewicz, absolwentka kierunku pielęgniarstwo, zdobyła tytuł Pielęgniarki Roku zwyciężając w IX finale prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013.

Zobacz więcej

Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne innowacyjną metodą nauczania

30 września 2014

Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne innowacyjną metodą nauczania

SYMTUR czyli studenckie symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne rozpoczęło swoją działalność. Pracownia została oddana do użytku, dzięki pozyskaniu blisko miliona złotych z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Zobacz więcej

Gaudeamus po raz 17.

7 października 2014

Gaudeamus po raz 17.

Po raz 17. w murach tarnowskiej Uczelni zabrzmiał studencki hymn Gaudeamus Igitur. Wykład inauguracyjny „Geoturystyka – o czym mówią skały „ wygłosił prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka Rektor AGH w Krakowie.

Zobacz więcej

Uczelnia laureatem plebiscytu „Małopolska. Widać zmiany!”

4 listopada 2014

Uczelnia laureatem plebiscytu „Małopolska. Widać zmiany!”

W plebiscycie Województwa Małopolskiego na najlepszą inicjatywę lokalną realizowaną z Funduszy Europejskich w Małopolsce, w kategorii „Przestrzeń do życia” nagrodzono projekt „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej”.

Zobacz więcej

Wiceminister Zdrowia zwiedził Uczelnię

27 listopada 2014

Wiceminister Zdrowia zwiedził Uczelnię

Sławomir Neumann Wiceminister Zdrowia podczas pobytu w Tarnowie, zwiedził również budynek Instytutu Ochrony Zdrowia. Wiceminister obejrzał pracownie specjalistyczne Zakładów Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii i Pielęgniarstwa oraz halę sportową i pływalnię.

Zobacz więcej

Zadebiutował Chór Uczelniany

19 grudnia 2014

Zadebiutował Chór Uczelniany

Podczas spotkania opłatkowego dla pracowników zadebiutował Chór Uczelniany, który dyrygowany przez studentkę pielęgniarstwa Katarzynę Walat wykonał zestaw wybranych kolęd.

Zobacz więcej

Finał Tarnowskiego Turnieju Matematycznego

6 lutego 2015

Finał Tarnowskiego Turnieju Matematycznego

6 lutego 2015 r. odbył się finał pierwszej edycji Tarnowskiego Turnieju Matematycznego organizowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez Zakład Matematyki.

Zobacz więcej

Rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

11 marca 2015

Rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie a Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie.

Zobacz więcej

Wybory Władz Uczelni zakończone

8 kwietnia 2015

Wybory Władz Uczelni zakończone

8 kwietnia Kolegium Elektorów w tajnym głosowaniu zadecydowało o powierzeniu funkcji Rektora w kadencji 2015 – 2019 dr hab. Jadwidze Lasce, prof. PWSZ.

Zobacz więcej

Powstało Laboratorium odnawialnych źródeł energii

29 kwietnia 2015

Powstało Laboratorium odnawialnych źródeł energii

Zakład Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wzbogacił się o nowe laboratorium – odnawialnych źródeł energii. Laboratorium powstało dzięki realizacji projektu implementacja nowych specjalności: „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” oraz „Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich.

Zobacz więcej

Studia magisterskie na administracji

8 maja 2015

Studia magisterskie na administracji

Kilkumiesięczne starania tarnowskiej PWSZ o prowadzenie studiów magisterskich na kolejnym kierunku zakończyły się sukcesem. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja.

Zobacz więcej

Porozumienie wszystkich małopolskich PWSZetów

14 maja 2015

Porozumienie wszystkich małopolskich PWSZetów

W Sali Senackiej PWSZ w Tarnowie Rektorzy wszystkich małopolskich państwowych wyższych szkół zawodowych podpisali umowę o współpracy. Umowa ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności oraz w celu wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju tychże Uczelni jako ośrodków uczenia...

Zobacz więcej

Targi Pracy dla „zawodowców”

15 maja 2015

Targi Pracy dla „zawodowców”

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyły się Targi Pracy pn. Planowanie, Współpraca, Rozwój – Targi Pracy dla „zawodowców”. Były to pierwsze Targi Pracy zorganizowane w tarnowskiej PWSZ przez uczelniane Biuro Karier i Projektów.

Zobacz więcej

Majowe Święto Uczelni

19 maja 2015

Majowe Święto Uczelni

Głównym punktem obchodów Święta była, przewidziana na dzień 19 maja, Sesja Naukowa przygotowana przez Instytut Ochrony Zdrowia podczas której odbyły się interesujące wykłady nauczycieli akademickich na tematy związane z szeroko pojętą ochroną zdrowia.

Zobacz więcej

Porozumienie w sprawie klas patronackich

10 czerwca 2015

Porozumienie w sprawie klas patronackich

Uczelnia objęła patronatem sześć klas tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki zawartym w dniu 10 czerwca 2015 r. pięciu trójstronnym porozumieniom pomiędzy Szkołami, Gminą Miasta Tarnowa oraz tarnowską PWSZ podjęta zostanie współpraca w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia w klasach o profilach: biologiczno-chemicznym, technologii chemicznej, technik mechatronik oraz technik budownictwa.

Zobacz więcej

Trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych

10 czerwca 2015

Trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ponownie zajęła trzecie miejsce w rankingu szkół wyższych czasopisma Perspektywy w kategorii wyższych szkół zawodowych.

Zobacz więcej

Pierwsi magistrzy pielęgniarstwa

24 czerwca 2015

Pierwsi magistrzy pielęgniarstwa

24 czerwca 2015 r. 120 absolwentów studiów magisterskich kierunku pielęgniarstwo odebrało z rąk JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego oraz dr. Małgorzaty Kołpy Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa potwierdzenia ukończenia studiów czyli zgodnie z tradycją akademicką tzw. testimonium absolutionis.

Zobacz więcej

Marcin Dzieński Akademickim Mistrzem Europy

6 sierpnia 2015

Marcin Dzieński Akademickim Mistrzem Europy

Wielkim sukcesem zakończył się start reprezentacji tarnowskiej PWSZ w zorganizowanych w Katowicach, po raz pierwszy w historii rywalizacji sportowej studentów, Akademickich Mistrzostwach Europy we wspinaczce sportowej. W zawodach na czas triumfował student I roku wychowania fizycznego tarnowskiej PWSZ Marcin Dzieński.

Zobacz więcej

Kadencja nowych Władz Uczelni rozpoczęta

1 września 2015

Kadencja nowych Władz Uczelni rozpoczęta

1 września 2015 r. rozpoczęła się kadencja nowych Władz Uczelni. W trakcie uroczystego posiedzenia Senatu PWSZ w Tarnowie z udziałem Senatorów minionej oraz rozpoczynającej się kadencji, w obecności studentów i pracowników Uczelni, prof. dr hab. Stanisław Komornicki przekazał dr hab. inż. Jadwidze Lasce, prof. PWSZ, obejmującej stanowisko Rektora, insygnia władzy...

Zobacz więcej

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

9 października 2015

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

9 października 2015 r. w uczelnianej Auli społeczność akademicka tarnowskiej PWSZ zainaugurowała kolejny rok akademicki. Wykład inauguracyjny pt. Oswajanie sztuki wygłosił prof. Wojciech Regulski.

Zobacz więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina i edukacja…”

21 listopada 2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina i edukacja…”

Zakład Filologii Polskiej, Wydział Teologiczny – Sekcja w Tarnowie – Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Faculty of Catholic Theology of the University of Split (Chorwacja) zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową – „The Family and Education in the Struggle of the Future of Europe – Rodzina i edukacja w...

Zobacz więcej

Tarnowianin członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

14 stycznia 2016

Tarnowianin członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dr Mariusz Pociecha, Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie został członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej – instytucji stojącej na straży jakości kształcenia wyższego w naszym kraju. To pierwszy przypadek w historii powołania do tego gremium naukowca z Tarnowa. Dr Mariusz Pociecha pracować będzie w zespole zajmującym się...

Zobacz więcej

Mirosław Baran odebrał akt nominacyjny “profesury belwederskiej”

4 lutego 2016

Mirosław Baran odebrał akt nominacyjny “profesury belwederskiej”

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Jednym z nich był tarnowianin, prof. Mirosław Baran – pracownik Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zobacz więcej

Konwent PWSZ w Tarnowie wybrał przewodniczącego

8 lutego 2016

Konwent PWSZ w Tarnowie wybrał przewodniczącego

Podczas pierwszego posiedzenia Konwentu Uczelni (kadencji na lata 2015-2019) wybrano jego nowego przewodniczącego. Organem złożonym z władz PWSZ, przedstawicieli uczelni akademickich, z którymi tarnowska PWSZ współdziała na podstawie umów lub porozumień, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz przedstawicieli pracodawców i organizacji pracodawców kierować będzie prof. Kazimierz Wiatr.

Zobacz więcej

Dział Badań Naukowych połączy Uczelnię z biznesem

10 lutego 2016

Dział Badań Naukowych połączy Uczelnię z biznesem

Powołano nową jednostkę uczelnianą - Dział Badań Naukowych. Jednym z jej głównych zadań będzie katalizowanie współpracy naukowców z przedstawicielami środowisk przemysłowych. W tworzeniu synergii projektów badawczych i wdrożeń atrakcyjnych dla przemysłu pomóc mają organizowane cyklicznie Seminaria Naukowe.

Zobacz więcej

Pierwsi absolwenci w Instytucie Sztuki

29 lutego 2016

Pierwsi absolwenci w Instytucie Sztuki

12 studentów obroniło prace dyplomowe kończące ich naukę w ramach Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Wszyscy obrony prac zakończyli sukcesem, stając się pierwszymi absolwentami kierunków wzornictwo oraz grafika. Co warte podkreślenia, o najlepszych pytali pracodawcy.

Zobacz więcej

3. miejsce w Rankingu Perspektyw 2016

10 czerwca 2016

3. miejsce w Rankingu Perspektyw 2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została sklasyfikowana na wysokim trzecim miejscu wśród wszystkich wyższych szkół zawodowych w Polsce w najbardziej prestiżowym rankingu tego typu, przygotowanym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy. W pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni tego typu, szkoła z Tarnowa jest jedyną z Małopolski. Wcześniej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego...

Zobacz więcej

Michał Derus „srebrny” w Rio de Janeiro

11 września 2016

Michał Derus „srebrny” w Rio de Janeiro

To jeden z największych sukces sportowy w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Zawodnik Klubu Uczelnianego AZS PWSZ Michał Derus zdobył srebrny medal podczas rozgrywanych w Rio de Janeiro Igrzysk Paraolimpijskich. Tarnowianin startował w sprincie na 100m w kategorii T47.

Zobacz więcej

Marcin Dzieński Mistrzem Świata we wspinaczce

17 września 2016

Marcin Dzieński Mistrzem Świata we wspinaczce

Marcin Dzieński, student wychowania fizycznego tarnowskiej PWSZ i zawodnik Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Tarnowie, jako pierwszy Polak zdobył tytuł mistrza Świata we wspinaczce sportowej na czas! W paryskiej hali Bercy w finale zawodów pokonał Irańczyka Rezę Alipourshena zwanego "perskim leopardem".

Zobacz więcej

Trzy medale Akademickich Mistrzostw Świata

10 października 2016

Trzy medale Akademickich Mistrzostw Świata

Reprezentanci AZS PWSZ Tarnów zdominowali zorganizowane po raz pierwszy w historii Akademickie Mistrzostwa Świata we wspinaczce sportowej. Tarnowianie, którzy specjalizują się w tzw. „czasówkach” byli co prawda kandydatami do medali, ale ich dorobek przerósł wszelkie oczekiwania! W konkurencji na czas mistrzynią świata została Anna Brożek, tytuły wicemistrzowskie wywalczyli Klaudia Buczek...

Zobacz więcej

Zmarł prof. dr hab. Stanisław Komornicki

18 października 2016

Zmarł prof. dr hab. Stanisław Komornicki

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł prof. dr hab. Stanisław Komornicki, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w latach 2007-2015. Miał 67 lat. Odszedł od nas wybitny Naukowiec, Pedagog, życzliwy wszystkim Kolega i Przyjaciel – społeczności akademickiej, miasta Tarnowa, sportowców i młodzieży.

Zobacz więcej

Naukowcy dyskutowali o zdrowiu

20 października 2016

Naukowcy dyskutowali o zdrowiu

W auli odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. W spotkaniu naukowców uczestniczyło ok. 200 osób. Organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program, który wypełniło niemal 150 wystąpień, prezentacji, dyskusji, sesji tematycznych oraz plenarnych.

Zobacz więcej

Prestiżowe nagrody dla profesorów tarnowskiej PWSZ

9 grudnia 2016

Prestiżowe nagrody dla profesorów tarnowskiej PWSZ

Prof. dr hab. Jan Kozłowski oraz prof. dr hab. Andrzej Borowski zostali docenieni za swoje osiągnięcia i dorobek naukowy. Pierwszy otrzymał tzw. „polskiego Nobla”, a drugi nagrodę Prezesa rady Ministrów „za wybitne osiągnięcia naukowe”.

Zobacz więcej

Dr inż. Daniel Król Pionierem Innowacji 2016

19 grudnia 2016

Dr inż. Daniel Król Pionierem Innowacji 2016

Naukowiec Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie został laureatem jednej z trzech głównych nagród w konkursie Tarnowskie Innowacje 2016 organizowanym przez miejscowy magistrat. Dr. Daniela Króla wyróżniono w kategorii „Pionier Innowacji” za „system do analizy rozkładu pola akustycznego w badaniach wymowy polskiej”.

Zobacz więcej

Prezydencka nagroda dla studenta administracji

20 grudnia 2016

Prezydencka nagroda dla studenta administracji

Konrad Sikorski, student III roku specjalności administracja bezpieczeństwa wewnętrznego odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nagrodę „Dla Dobra Wspólnego”.

Zobacz więcej

Seniorzy z UTW ze wsparciem ministerstwa

15 lutego 2017

Seniorzy z UTW ze wsparciem ministerstwa

Ponad 160 tys. zł wsparcia na realizację projektu „Razem tworzymy senioralną przestrzeń – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Uniwersytet Trzeciego Wieku” z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała tarnowska uczelnia i działający przyniej UTW. Pieniądze pochodzą z ministerialnego programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Zobacz więcej

Rozmowy kwalifikacyjne do programu „płatnych praktyk”

2 kwietnia 2017

Rozmowy kwalifikacyjne do programu „płatnych praktyk”

Uczelnia zakwalifikowała się do pilotażowego projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach którego otrzyma prawie pół miliona złotych na zorganizowanie płatnych, sześciomiesięcznych praktyk dla młodych ludzi. Dzięki podpisanej właśnie umowie, każdy, kto przejdzie weryfikację może liczyć na ok. 10 tys. złotych stypendium oraz niespotykanie długie, sześciomiesięczne praktyki w wybranych...

Zobacz więcej

Nagroda za najlepszą pracę licencjacką

7 kwietnia 2017

Nagroda za najlepszą pracę licencjacką

Joanna Kucia, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo została laureatką ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu problematyki pro-life.

Zobacz więcej

Nagroda dla Młodego Naukowca po raz pierwszy podczas Święta Uczelni

19 maja 2017

Nagroda dla Młodego Naukowca po raz pierwszy podczas Święta Uczelni

Dr Krzysztof Kleszcz z Zakładu Chemii Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie został tegorocznym laureatem Nagrody Rektora PWSZ dla Młodego Naukowca. Dr Kleszcz nagrodę odebrał podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji 19. rocznicy powstanie tarnowskiej uczelni. Zgodnie z akademicką tradycją wygłosił także okolicznościowy wykład – „Paradoks Fermiego – czy jesteśmy sami...

Zobacz więcej

3. miejscu w rankingu Perspektyw

12 czerwca 2017

3. miejscu w rankingu Perspektyw

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została sklasyfikowana na trzecim miejscu tegorocznego rankingu „Perspektyw” w kategorii wyższych szkół zawodowych. To już trzeci raz z rzędu, kiedy Uczelnia stanęła na podium tego prestiżowego zestawienia.

Zobacz więcej

Magisterskie studia na fizjoterapii

13 czerwca 2017

Magisterskie studia na fizjoterapii

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek tarnowskiej uczelni o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Fizjoterapia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Zobacz więcej

Powstało laboratorium akustyczno-fonetyczne

6 września 2017

Powstało laboratorium akustyczno-fonetyczne

W tarnowskiej PWSZ powstało laboratorium akustyczno-fonetyczne. Co godne podkreślenia, tarnowska uczelnia jest pierwszą wyższą szkołą zawodową w Polsce dysponującą tego typu pomieszczeniem.

Zobacz więcej

Miliony dla studentów pielęgniarstwa

5 października 2017

Miliony dla studentów pielęgniarstwa

Comiesięczne stypendia, płatne praktyki, dodatkowe zajęcia wykraczające poza program – to tylko niektóre korzyści dla studentów Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, które stały się możliwe dzięki pozyskaniu wsparcia w wysokości prawie 2,7 mln zł.

Zobacz więcej

Gaudeamus zabrzmiał po raz dwudziesty

9 października 2017

Gaudeamus zabrzmiał po raz dwudziesty

Gaudeamus Igitur zabrzmiał w murach największej uczelni regionu po raz dwudziesty, a naukę w najchętniej wybieranej przez studentów wyższej szkole zawodowej w Polsce rozpoczęło ponad cztery tysiące żaków.

Zobacz więcej

PWSZ w międzynarodowym projekcie HEALINT

11 października 2017

PWSZ w międzynarodowym projekcie HEALINT

Tarnowska PWSZ wzięła udział w międzynarodowym projekcie HEALINT. Jego głównym celem jest ustanowienie jednolitego systemu audytu placówek oferujących praktyki dla studentów w obszarze pielęgniarstwa.

Zobacz więcej

Uroczysta inauguracja kolejnego roku współpracy ze szkołami

18 października 2017

Uroczysta inauguracja kolejnego roku współpracy ze szkołami

Ponad 150 uczniów wzięło udział w spotkaniu inaugurującym kolejny rok zajęć organizowanych dla nich w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Młodzi ludzi korzystają nie tylko z wiedzy i doświadczenia kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni, ale także z doskonale wyposażonych laboratoriów i sal ćwiczeniowych.

Zobacz więcej

Absolwenci polonistyki w finale konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

6 listopada 2017

Absolwenci polonistyki w finale konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Magdalena Bąk i Michał Ligęza, absolwenci filologii polskiej Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie znaleźli się w finale XVI edycji Konkursu im. prof. Czesława Zgorzelskiego.

Zobacz więcej

Laury dla zwycięzców Akademickich Mistrzostw Polski

15 listopada 2017

Laury dla zwycięzców Akademickich Mistrzostw Polski

Podczas uroczystej Gali Sportu Akademickiego władze Uczelni oraz Klubu odebrały okolicznościowe medale, statuetkę oraz dyplomy. Tarnowska PWSZ – po raz pierwszy w historii – wygrała klasyfikację generalną Akademickich Mistrzostw Polski w kategorii wyższych szkół zawodowych.

Zobacz więcej

Dr Marek Chyc Pionierem Innowacji 2017

6 grudnia 2017

Dr Marek Chyc Pionierem Innowacji 2017

Kapituła konkursu „Tarnowska Innowacja” doceniła wynalazek dr. Marka Chyca z Zakładu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Zaszczytny tytuł „Pioniera Innowacji” oraz czek na 12 tys. zł trafił w jego ręce za opatentowany już ekologiczny dodatek do węgla, zmniejszający ilość szkodliwych pyłów, powstających podczas spalania i emitowanych do...

Zobacz więcej

O przyszłości nauczania zawodowego w Europie

7 grudnia 2017

O przyszłości nauczania zawodowego w Europie

„Budowanie potencjału wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie: narzędzia samooceny i przykłady dobrej praktyki”. Ogólnopolska konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt BuildPHE – Building Professional Higher Education Capacity in Europe, pod takim właśnie hasłem odbyła się w murach PWSZ w Tarnowie.

Zobacz więcej

PWSZ i PFRON razem dla niepełnosprawnych

8 grudnia 2017

PWSZ i PFRON razem dla niepełnosprawnych

Wspólne działania, promowanie przedsięwzięć adresowanych dla studentów niepełnosprawnych, podnoszenie świadomości, aktywizacja społeczna i zawodowa – to tylko niektóre założenia podpisanego porozumienia pomiędzy PWSZetami z całej Małopolski.

Zobacz więcej

Studenci-seniorzy podsumowali ważny projekt

8 grudnia 2017

Studenci-seniorzy podsumowali ważny projekt

„Razem tworzymy senioralną przestrzeń” – konferencja pod takim hasłem stanowiła symboliczne zwieńczenie kilku miesięcy realizacji międzypokoleniowego projektu realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową wspólnie z kilkoma regionalnymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

Zobacz więcej

PWSZ w Tarnowie najlepsza w kraju – trzeci rok z rzędu

14 grudnia 2017

PWSZ w Tarnowie najlepsza w kraju – trzeci rok z rzędu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie znów najchętniej wybieraną wyższą szkołą zawodową w Polsce. Potwierdzeniem jest oficjalny komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowany na stronach resortu. Tarnowska PWSZ na szczycie zestawienia znalazła się trzeci rok z rzędu!

Zobacz więcej

20. kierunek na 20-lecie

14 grudnia 2017

20. kierunek na 20-lecie

Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek tarnowskiej uczelni o nadanie uprawnienia do prowadzenia na kierunku „mechatronika” kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. W ślad za opinią PKA stosowną zgodę wyraziło także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zobacz więcej

Inauguracja Legii Akademickiej

23 stycznia 2018

Inauguracja Legii Akademickiej

Chęć udziału w szkoleniach w ramach Legii Akademickiej wyraziło w PWSZ ponad 160 osób. Mogą oni liczyć na kilkudziesięciogodzinne szkolenia teoretyczne oraz 21-dniowe zajęcia praktyczne realizowane w ramach modułu dla szeregowców oraz podoficerów.

Zobacz więcej

Wystawa plakatu społecznego

26 lutego 2018

Wystawa plakatu społecznego

W Centrum Sztuki Mościce zorganizowano wystawę plakatów stworzonych przez studentów Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zobacz więcej

Złote Róże Temi

11 marca 2018

Złote Róże Temi

Głosami czytelników aż dwie spośród czterech Złotych Róż przyznawanych przez Tygodnik TEMI trafiły do osób ze środowiska akademickiego. Pierwszą – w kategorii „działalność gospodarcza” otrzymał dr Marek Chyc, wykładowca Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego, a drugą – w kategorii sport – drużyna siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów.

Zobacz więcej

Wszystkie Perły Tarnowa dla absolwentów PWSZ

23 kwietnia 2018

Wszystkie Perły Tarnowa dla absolwentów PWSZ

Konkurs „Perły Tarnowa” zorganizowany przez Tarnowskie Towarzystwo Naukowe zakończył się potrójnym sukcesem absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Nagroda główna trafiła do absolwentki studiów II stopnia kierunku Administracja, wyróżnienie w kategorii prac magisterskich do Aleksandry Bąk, a w kategorii prac licencjackich do Katarzyny Mierzwy.

Zobacz więcej

Biegiem uczcili pamięć Rektora

12 maja 2018

Biegiem uczcili pamięć Rektora

Około 150 zawodniczek i zawodników stanęło na starcie I Biegu Memoriałowego im. Rektora Stanisława Komornickiego. Społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie uhonorowała w ten sposób pamięć zmarłego w 2016 roku Rektora dwóch kadencji – wybitnego naukowca oraz przyjaciela sportu i sportowców.

Zobacz więcej

Rektorzy polskich PWSZ dyskutowali w Tarnowie

17 maja 2018

Rektorzy polskich PWSZ dyskutowali w Tarnowie

Władze niemal wszystkich, 33 wyższych szkół zawodowych w Polsce wzięły udział w uroczystym posiedzeniu Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowanym z okazji 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zobacz więcej

PWSZ świętowała 20 lat istnienia

18 maja 2018

PWSZ świętowała 20 lat istnienia

Uroczyste, jubileuszowe posiedzenie Senatu PWSZ w Tarnowie stanowiło centralny punkt programu obchodów 20-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Uczelniana aula wypełniła się do ostatniego miejsca, a wśród gości był m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin. Premier podkreślił, że wejście w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym będzie korzystne...

Zobacz więcej

Tarnina PWSZ dla ks. prof. Michała Hellera

18 maja 2018

Tarnina PWSZ dla ks. prof. Michała Hellera

Wybitny kosmolog, tarnowianin, Ksiądz Profesor Michał Heller został uhonorowany statuetką Tarniny – najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. Nagrodę wręczyła Księdzu Profesorowi JM Rektor PWSZ, dr hab. inż. Jadwiga Laska podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni.

Zobacz więcej

Studia dualne na Elektronice i Telekomunikacji oraz Mechatronice

27 sierpnia 2018

Studia dualne na Elektronice i Telekomunikacji oraz Mechatronice

Studia dualne to szczególny rodzaj studiów, podczas których część zajęć praktycznych (tzw. staży) studenci realizują w zakładach przemysłowych. Na ten cel Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zdobyła w tym roku fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki temu będzie możliwe finansowanie dodatkowych stypendiów dla studentów

Zobacz więcej

Wicemistrzostwo Świata we wspinaczce Anny Brożek

14 września 2018

Wicemistrzostwo Świata we wspinaczce Anny Brożek

Złoty medal dla Aleksandry Rudzińskiej, srebrny dla „naszej” Ani Brożek, a na dokładkę czwarte miejsce kolejnej tarnowianki - Aleksandry Kałuckiej. Finały „czasówek” podczas rozgrywanych w Innsbrucku Mistrzostw Świata we wspinaczce sportowej przeszły do historii. Dominacja Polek była bezdyskusyjna. Dość powiedzieć, że w czwórce najlepszych zawodniczek globu znalazły się trzy biało-czerwone,...

Zobacz więcej

Studia magisterskie na wychowaniu fizycznym

7 października 2018

Studia magisterskie na wychowaniu fizycznym

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie może prowadzić kształcenie na studiach magisterskich II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne. Wysoki poziom przygotowania uczelni potwierdziła swoją pozytywną opinią Polska Komisja Akredytacyjna, a decyzję o nadaniu stosownych uprawnień wydało już Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zobacz więcej

Pierwszy sukces czasopism naukowych PWSZ w Tarnowie

10 października 2018

Pierwszy sukces czasopism naukowych PWSZ w Tarnowie

Dwa z czterech wydawanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie czasopism osiągnęły pierwszy, duży sukces. „Science, Technology and Innovation” oraz „Health Promotion and Physical Activity” zdobyły punkty w prestiżowym systemie Index Copernicus Value (ICV). Na podkreślenie zasługuje fakt, że stało się to ledwie kilka miesięcy po ich założeniu oraz...

Zobacz więcej

Rafał Kurczab uzyskał stopień doktora habilitowanego

2 października 2019

Rafał Kurczab uzyskał stopień doktora habilitowanego

Rada Wydziału Farmaceutycznego UJ podjęła wczoraj uchwałę w sprawie nadania Rafałowi Kurczabowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych. To wydarzenie bez precedensu, gdyż tarnowianin jest pierwszym w historii absolwentem PWSZ w Tarnowie, który uzyskał ten stopień. Dr hab. Rafał Kurczab od lat skutecznie łączy pracę dydaktyczną i naukową. Pełniąc funkcję...

Zobacz więcej

AZS PWSZ wraca na tron! Najlepsi w Polsce!

29 października 2019

AZS PWSZ wraca na tron! Najlepsi w Polsce!

Po rocznej przerwie tarnowscy akademicy wracają na pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej Akademickich Mistrzostw Polski w typie wyższych szkół zawodowych. To powtórka historycznego sukcesu z sezonu 2017. Przed rokiem Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie musiał zadowolić się „tylko” drugim miejscem.

Zobacz więcej

PWSZ w Tarnowie „Liderem Rozwoju Regionalnego 2019”

18 listopada 2019

PWSZ w Tarnowie „Liderem Rozwoju Regionalnego 2019”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została uhonorowana nagrodą „Lidera Rozwoju Regionalnego 2019”. Prestiżowe wyróżnienie przyznają organizatorzy Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, którego siódma edycja odbyła się w Olsztynie. Nagrodę w imieniu Uczelni odebrała Rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska, która wystąpiła w podwójnej roli – laureatki oraz eksperta, biorąc...

Zobacz więcej

Profesor Józef Kania pełniącym obowiązki Rektora PWSZ w Tarnowie

31 stycznia 2020

Profesor Józef Kania pełniącym obowiązki Rektora PWSZ w Tarnowie

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, dr hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ poinformował, że objął stanowisko pełniącego obowiązki Rektora PWSZ. Nadzwyczajne posiedzenie Senatu PWSZ zostało zwołane po tym, jak 30 stycznia 2020 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdził wygaśnięcie mandatu poprzedniej Rektor PWSZ, prof....

Zobacz więcej

Nowe kierunki studiów w PWSZ w Tarnowie

1 kwietnia 2020

Nowe kierunki studiów w PWSZ w Tarnowie

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie skierowały do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski o utworzenie aż czterech nowych kierunków studiów. Trzy z nich to kierunki II stopnia (magisterskie), a jeden I stopnia (licencjacki). W PWSZ mają nadzieję, że mimo nadzwyczajnej sytuacji, nabór na „magisterskie”: Ekonomię, Pracę socjalną i...

Zobacz więcej

Naukowcy z PWSZ zbudowali system dla szpitala

8 kwietnia 2020

Naukowcy z PWSZ zbudowali system dla szpitala

To kolejny przykład tego, jak naukowcy z PWSZ pomagają w walce z koronawirusem. Pracownicy Katedry Elektrotechniki Wydziału Politechnicznego PWSZ w Tarnowie kończą testy zaprojektowanego przez siebie stanowiska do pomiaru temperatury ciała na odległość. Dzięki wykorzystaniu minikamery na podczerwień wykrywanie osób z podwyższoną temperaturą będzie bezpieczniejsze i szybsze. System wzbogacono o...

Zobacz więcej

Dr hab. Małgorzata Kołpa Rektorem elektem PWSZ w Tarnowie na kadencję 2020-2024

25 czerwca 2020

Dr hab. Małgorzata Kołpa Rektorem elektem PWSZ w Tarnowie na kadencję 2020-2024

Decyzja Kolegium Elektorów była tym razem jednogłośna. Wszyscy biorący udział w głosowaniu na Rektora PWSZ w Tarnowie na kadencję 2020-2024 oddali swój głos na dr hab. Małgorzatę Kołpę, prof. PWSZ. Zgodnie z protokołem Uczelnianej Komisji Wyborczej, prof. Małgorzata Kołpa uzyskała tym samym wymaganą większość. We wczorajszym głosowaniu wzięło udział 31...

Zobacz więcej

Technologia chemiczna – nowe studia magisterskie w PWSZ w Tarnowie

18 września 2020

Technologia chemiczna – nowe studia magisterskie w PWSZ w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie uruchomiła właśnie nowe studia magisterskie na kierunku Technologia chemiczna. To oferta adresowana dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w ramach studiów I stopnia na kierunkach takich jak Chemia, Inżyniera materiałowa lub pokrewnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że...

Zobacz więcej

Barbara Szumlańska ze złotym medalem AMP!

28 września 2020

Barbara Szumlańska ze złotym medalem AMP!

Studentka pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wygrała Akademickie Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej w konkurencji „na czas”. Barbara Szumlańska była już brązową medalistką AMP, sięgała również po srebrny medal, a w ostatni weekend okazała się najlepsza i zdobyła wymarzone „złoto”. Z dobrej strony w Katowicach pokazali się także...

Zobacz więcej

Klub Uczelniany AZS PWSZ Tarnów znów najlepszy w Polsce!

16 grudnia 2020

Klub Uczelniany AZS PWSZ Tarnów znów najlepszy w Polsce!

Stara sportowa prawda głosi, że łatwiej tytuł mistrzowski zdobyć, niż go obronić. Sportowcy KU AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie pokazali, że im trudniejsze zadanie, tym większa ich mobilizacja i w pięknym stylu, po raz drugi z rzędu, wygrali klasyfikację generalną Akademickich Mistrzostw Polski wśród wyższych szkół zawodowych. O...

Zobacz więcej

PWSZ w Tarnowie najpopularniejszą uczelnią zawodową w kraju

21 grudnia 2020

PWSZ w Tarnowie najpopularniejszą uczelnią zawodową w kraju

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie znów jest najchętniej wybieraną przez studentów uczelnią tego typu w Polsce! Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „O wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021” nasza Uczelnia wyprzedziła drugą w zestawieniu PWSZ w Białej Podlaskiej. Na czele jesteśmy szósty rok z...

Zobacz więcej

Dwa nowe kierunki i rekrutacja uzupełniająca

28 stycznia 2021

Dwa nowe kierunki i rekrutacja uzupełniająca

Kosmetologia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – to dwa nowe kierunki, które są już dostępne w ofercie dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Kosmetologia to studia I stopnia (licencjackie) a Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. W związku z tym, że stosowne decyzje przyznające nam uprawnienia...

Zobacz więcej

Pierwsza w historii zimowa rekrutacja na PWSZ

28 stycznia 2021

Pierwsza w historii zimowa rekrutacja na PWSZ

To będzie pierwsza w historii, zimowa rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Dotyczy tylko jednego kierunku – studiów drugiego stopnia na kierunku Technologia chemiczna. Konieczność przeprowadzenia zimowego naboru wynika ze specyfiki studiów na tym kierunku. Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 14 lutego. Odbędzie...

Zobacz więcej

Chemia stosowana – nowy kierunek studiów inżynierskich w PWSZ

7 lipca 2021

Chemia stosowana – nowy kierunek studiów inżynierskich w PWSZ

Absolwenci szkół średnich mają do wyboru nowy kierunek studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Inżynierska Chemia stosowana uzupełnia niezwykle bogatą ofertę kierunków i specjalności związanych z chemią. Nabór podstawowy na ten i pozostałe kierunki potrwa do 16 lipca. Aby ułatwić wszystkim zainteresowanym proces rekrutacji władze PWSZ wydłużyły natomiast...

Zobacz więcej

Akademicy PWSZ (znów) najlepsi w Polsce!

14 lipca 2021

Akademicy PWSZ (znów) najlepsi w Polsce!

Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wygrał klasyfikację generalną Akademickich Mistrzostw Polski wśród wyższych szkół zawodowych. Podziw może budzić nie tylko dokonanie tego trzeci rok z rzędu (a czwarty w ciągu pięciu ostatnich lat), ale także rozmiary zwycięstwa. Nasi akademicy zgromadzili bowiem łącznie 613 punktów wyprzedzając drugą...

Zobacz więcej

Położnictwo – 23. kierunek studiów w PWSZ w Tarnowie

19 lipca 2021

Położnictwo – 23. kierunek studiów w PWSZ w Tarnowie

Sukcesem zakończyły się starania władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie o uruchomienie nowego, medycznego kierunku studiów. Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało właśnie do Uczelni pozytywną decyzję w zakresie uruchomienia „licencjackiego” Położnictwa realizowanego w trybie stacjonarnym. To oznacza, że wszyscy chętni już niebawem będą mogli aplikować o przyjęcie na ten...

Zobacz więcej

Historyczny sukces Wydawnictw PWSZ w Tarnowie

12 sierpnia 2021

Historyczny sukces Wydawnictw PWSZ w Tarnowie

Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zostały po raz pierwszy w historii ujęte w nowym, ministerialnym wykazie wydawnictw punktowanych. Miejsce w gronie wydawnictw z tak renomowanych uczelni, jak np. Uniwersytet Jagielloński, AGH, czy Uniwersytet Warszawski oznacza nie tylko prestiż, ale przede wszystkim możliwość publikowania monografii mających znaczący wpływ na...

Zobacz więcej

Królowa Natalia i Fantastyczna Czwórka z Tarnowa

17 września 2021

Królowa Natalia i Fantastyczna Czwórka z Tarnowa

Natalia Kałucka – zawodniczka KU AZS PWSZ Tarnów i świeżo upieczona studentka Wychowania fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie została Mistrzynią Świata seniorów we wspinaczce sportowej na czas. 19-latka w pokonanym polu zostawiła legendy wspinaczki: Rosjankę Julię Kaplinę (srebro) oraz dwukrotną mistrzynię Świata, czwartą zawodniczkę Igrzysk Olimpijskich w Tokio,...

Zobacz więcej

Magdalena Robak w finale Queen Silvia Nursing Award Poland

2 grudnia 2021

Magdalena Robak w finale Queen Silvia Nursing Award Poland

Wielki sukces studentki Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie. Magdalena Robak, również dzięki głosom przedstawiciel naszej społeczności awansowała do ścisłego finału prestiżowego konkursu Queen Silvia Nursing Award Poland. 9 grudnia Pani Magdalena stanie w warszawie przed komisją konkursową i zaprezentuje swój rewelacyjny pomysł, którym jest, przypomnijmy - koszulka do szybkiej komunikacji z...

Zobacz więcej

Vivat Akademia! Jesteśmy Akademią Nauk Stosowanych!

28 lutego 2022

Vivat Akademia! Jesteśmy Akademią Nauk Stosowanych!

1 marca 2022 roku to historyczna data dla naszej Uczelni. Tego dnia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 14 stycznie tego roku zmieniające nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie. Najstarsza i jedyna tarnowska Uczelnia publiczna znalazła się tym samym w...

Zobacz więcej

„Złota” Ola, „brązowa” Natalia – wielki sukces sióstr Kałuckich

15 czerwca 2022

„Złota” Ola, „brązowa” Natalia – wielki sukces sióstr Kałuckich

Studentki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie i zawodniczki AZS ANS Aleksandra i Natalia Kałuckie odniosły spektakularny sukces podczas rozgrywanych w austriackim Innsbrucku Akademickich Mistrzostw Świata we wspinaczce. Aleksandra zdobyła złoty medal, a aktualna Mistrzyni Świata Seniorek, jej siostra Natalia była trzecia w konkurencji „na czas”. Nasze Studentki „rozdzieliła” Włoszka Giulia...

Zobacz więcej

ANS w Tarnowie druga w Rankingu Perspektyw!

22 czerwca 2022

ANS w Tarnowie druga w Rankingu Perspektyw!

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie została sklasyfikowana na 2. miejscu w tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw w kategorii „Najlepsze Publiczne Uczelnie Zawodowe”. Tym samym uczelnia wraca po kilku latach na podium zestawienia, a nie jest to jedyny powód do radości związany z opublikowanymi dzisiaj wynikami. Uczelnia uzyskała bowiem najwyższe...

Zobacz więcej

Studiuj PRAWO w ANS w Tarnowie

11 lipca 2022

Studiuj PRAWO w ANS w Tarnowie

Jednolite, stacjonarne i niestacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo – to najnowsza propozycja Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Tarnowska Uczelnia spełniła wszystkie warunki uzyskując najpierw pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a później oficjalną decyzję Ministerstwa Edukacji i Nauki zezwalającą na prowadzenie kształcenia na tym prestiżowym kierunku. Chętni do studiowania Prawa...

Zobacz więcej

Historyczna ewaluacja naukowa w dwóch dyscyplinach

2 sierpnia 2022

Historyczna ewaluacja naukowa w dwóch dyscyplinach

To wydarzenie bez precedensu w historii Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie! W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, decyzją Ministra Edukacji i Nauki, tarnowska Uczelnia uzyskała kategorię A w ramach dyscypliny naukowej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz kategorię B w ramach dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika....

Zobacz więcej

Najlepsi w Polsce! Brawo Akademicy!

24 października 2022

Najlepsi w Polsce! Brawo Akademicy!

Podczas uroczystości w Centrum Spotkania Kultur uhonorowano najlepszych sportowców, działaczy oraz uczelnie, które uplasowały się na najwyższych lokatach w tegorocznym cyklu Akademickich Mistrzostw Polski. Pamiątkową statuetkę oraz dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w typie uczelni dla ANS w Tarnowie odebrali: dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni, Prorektor ds. nauki i...

Zobacz więcej

Psychologia w ANS od przyszłego roku akademickiego!

16 listopada 2022

Doskonała wiadomość dla wszystkich marzących o darmowych studiach na kierunku Psychologia. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie uzyskała już wszystkie wymagane prawem zgody do uruchomienia jednolitych, stacjonarnych studiów magisterskich na tym właśnie kierunku. Nabór rozpocznie się tradycyjnie, późną wiosną, a pierwsze zajęcia na Psychologii ruszą w nowym roku akademickim - w...

Zobacz więcej

Skip to content